ชื่อ - นามสกุล :นายอภิชาติ เอี่ยมสะอาด
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :บริหาร
ที่อยู่ :11 หมู่ 3 ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
Telephone :045660455
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหาร